Scripts paletten!

 
 

Nu er det blevet muligt at gentage lange handlinger.

Scripts er en "Macro" som man kender fra f.eks Word. Hvis du gentagne gange skal lave den samme handling, kan du lave et script, og derefter nøjes med et enkelt klik.

 

  Punkt 1:

 Her vælger du de færdige scripts.

 

 

 Punkt 2:

 

Pilen her starter scriptet.

 

 

 Punkt 3:

 

 Her kan du redigere I det færdige script, eller bare lurer ophavsmanden kunsten af.

 

 

 Punkt 4:

 

Hvis du ønsker selv at have indflydelse på de færdige scripts, vælger du denne knap. Den gør scriptet intreaktivt istedet for automatisk. (Det gælder I hvertfald de fleste).

 

 

 Punkt 5:

 

 

Her kan du vælge script inde I selve scriptmappen.

 

 

 Punkt 6:

 

 

Dette ikon vil være rødt når du kører et script. Dette er ikonet du klikker på hvis du ønsker at afbryde scriptet.

 

 

 Punkt 7:

 

 

Hvis du vil lave dit eget script, klikker du på dette ikon og begynder så de handlinger du ønsker skal ligge til grund for scriptet.

 

 

  Punkt 8:

 

 

Klik her hvis du ønsker en pause inden du gør dit script færdigt.

 

 

 Punkt 9:

 

 

Her afbryder du scriptet hvis du aligevel ikke ønsker at gøre det færdigt.

 

 

 Punkt 10:

 

 

Så er det her du gemmer dit script. Det vil nu lægge sig under punkt 1 hvor du så kan gentage det igen og igen.

 

 

Punkt 11:

 

Et lille tip!

Hvis du har flere billeder du gerne vil give det samme script på en gang, kan du bruge "File- Batch- Process" Her kan du vælge hvilke, og hvor mange, filer du ønsker at ændre på en gang. Du kan vælge at lave dem som kopier således at du ikke ændrer de oprindelige billeder.