Skridt A:

1) Klik på forgrundsfarven i Color Paletten og vælg Hvid (RGB: 255,255,255). Klik på baggrundsfarven i Color Paletten og vælg mørk farve (RGB: Eget valg).

2) File new| Sæt størrelsen: 600x100 Baggrund: Background.  Klik OK.

3) I colorpaletten:  [ Styles:] Stroke sættes til  Gradient   ved at holde den lille pil nede. Sæt Gradient til En guld gradient der ligner den jeg har brugt (Vejledning kommer senere). Invert gradient: Ikke Markeret.  Horizontal: gråtonet. Vertcal: gråtonet. Angel: 0, Repeats: 1.

4) Tilføj nu et nyt layer. KlikAdd Layer knappen i Layers Paletten. TrykOK og layer er oprettet. Gør dette layer til det aktive layer ved at klikke på layer-navnet i Layer Paletten.

5) KlikText Tool i Toolbaren. Klik et sted i billedet og i Add Text dialog-boksen indskriv den ønskede tekst, her er valgt fonten Dutch801XBd BT Style: Bold, Size: 72 Text Effects: Antialias, Alignment: Center, KlikStroke: Vælg Gradient,
KlikFill: Vælg Gradient,  Vælg Linear Gradient: Den du allerede har valgt.  Angel: 0, Repeats: 1, Invert Gradient: Ikke markeret. (bruges kun hvis man vil  ombytte farve-forløbet).   Floating er afmærket.
KlikOK.

6) TrykCtrl + D og den aktive marquee forsvinder.

Skridt B:

1) TrykCtrl + C (Copy) eller klikEdit | Copy, Herved overføres filens / selectionens indhold til klippebordet.

2) TrykCtrl + L (Paste as new Layer) eller klikEdit | Paste | Paste As new Layer, Herved oprettes et nyt Layer bestående af indhold i klippebordet.

3) Med dit Mover Tool rykker du nu teksten I layer 2  så den ligger helt lige I forhold til teksten I layer 1..


Skridt C:

1) Sæt Forgrundsfarven til Hvid RGB farverne: 255, 255, 255. Hvis du ikke allerede har gjort det.

2) Effets| Artistic Effects| Hot Vax Coating.

3) Layer Blend Mode: Til højre I layerpaletten, sættes til "Difference."