Glasbogstaver

Skridt A:

1) File new| Sæt størrelsen: 500x200. Baggrund: Eget valg.  Klik OK.

2) I colorpaletten:  [ Styles:] Stroke sættes til  Gradient   ved at holde den lille pil nede. Sæt Gradient til Black-White. Invert gradient: Markeret.  Horizontal: 32. Vertcal: 33. Angel: gråtonet. Repeats: 0.

3) Vælg dit  Flood Fill-Tool   I værktøjspaletten:
Klik med musen I det nye image således at det bliver dækket med den valgte gradient.

4) Effects| Textur Effects| Weave:  Gab Size. 5. Width: 1. Opasity: 13. Weave Color: Sort. Gab Color: Sort. Fill Gabs: Markeret. Klik ok.
 


 

Skridt B:

1) Tilføj nu et nyt layer. KlikAdd Layer knappen i Layers Paletten. TrykOK og layer er oprettet. Gør dette layer til det aktive layer ved at klikke på layer-navnet i Layer Paletten.

2) Tilføj Text| Font: Eget valg. (Her Calisto MT).
 Stroke: Gradient, Fill: Gradient. Indstillingerne skal være Black-White, Linear gradient . Floating: Markeret. Antialias: Markeret. Klik OK.

3) Afmarker den løbende selektion  med Ctrl+D eller Selection| None.

4)Effect| Inner Bevel| Round. Width: 8. Smoothnes: 40. Depth: 4. Ambience: 40. Shininess: 30. Color: Hvid. Angle: 315. Intensity: 50. Elevation: 20. Klik OK.Skridt C:

1) Sæt Forgrundsfarven til Hvid RGB farverne: 255, 255, 255.

2) Effets| Artistic Effects| Hot Vax Coating.

3) Layer Blend Mode: Til højre I layerpaletten, sættes til "Hard Light"Skridt D:

1) Med dit Selection Tool| Rectangle trækker du en selektion uden om et af bogstaverne. Klik en gang midt I selektionen, og den vil lægge sig som en "tæt" selektion Uden om bogstavet.

2)  Gør layer 1 til det aktive ved at klikke på det.

  Nu kan du på din layerpalette se at der er opstået et Floating Layer. Vælg selection| defloat

3) Marker Baggrunds Layeret ved at klikke på det.

4) Effects| Geometric Effects| Warp. Sæt Horizontal: 50, Vertical: 50, Size: 100, Strenght: 20.

5) Gå tilbage til Layer 1 og gentag hele Skridt D.