Colorpaletten i Paint Shop Pro

Solid Color:

{1} Bruges til at vælge forgrundsfarve

{2} Bruges til at vælge baggrundsfarve

{3} Kan bruges til at vælge farver ud fra når du trækker musen hen over paletten

{4} Bruges til at vælge forgrundsfarve, stregfarve, gradient eller textur.

{5} Bruges til at vælge baggrundsfarve, Fyldfarve, gradient eller textur. 
Både {4} og {5} ligger I et område der hedder Styles.

{6} Trykker man på pilen kan man nemt og hurtigt bytte farverne eller funktionerne i, {4} og {5} om indbyrdes.

{7} Bruges til at give sin forgrundsfarve, gradient eller textur en "struktur"

{8} Bruges til at give sin forgrundsfarve, gradient eller textur en "struktur".
Både {7} og {8} ligger I et område der hedder Texture. Også her findes en {6}

{9} er en "Lås" som man kan fastholde sine farve og funktioner på, ligegyldigt hvilket værktøj man vælger I Tool Paletten. Er Lock ikke markeret vil dine farvevalg skifte I takt med du skifter værktøj. Prøv selv. Jeg foreslår at du har Lock markeret.

{10} Her kan du hurtigt aflæse farve værdierne når du trækker musen hen over {3}.

Solid Color:

1) Colorpaletten som den ser ud når den står på Solid Color.

2) For at sætte den til Solid color, skal du klikke på den sorte pil I farveboksen {4} (se paletteoversigten øverst på denne side). Her klikker du på penslen og Solid Color er valgt. Skift farve enten ved at klikke en enkelt gang I det farvede I enten {1} eller{4}. Se billede 5.

3) Ønsker du hurtigt at kende RGB koden for den farve der er valgt, kan du bare holde musen hen over Farveboksen {4}.

4) Sådan ser farvepaletten ud.

5) Resultat når der er brugt solid color

1

2

3

4

5

Gradient:

1) For at sætte Paletten til Gradient, skal du klikke på den sorte pil I farveboksen {4} (se paletteoversigten øverst på denne side). Her klikker du på striberne og Gradient er valgt. Skift farvegradients ved at klikke en enkelt gang I det farvede I enten {1} eller {4}. Se billede 5. Sådan ser paletten ud når du vælger Gradient.

2) Her kan du nemt se navnet på den valgte gradient.

3) Du vælger hvilken type Gradient du ønsker ved at klikke på den farvede boks {4} en gang. I popupboksen under StylesVælger du Linear, Rectangular, Sunburst eller Radial Gradient. Ved at klikke på pilen ud for den farvede gradient boks, kan  du vælge hvilke farver du ønsker I din gradient.

4) Dette er nogen af de valg du har. Du kan selv lave flere.

5) Dette kan være resultatet når man bruger Black/White Gradient.

1

2

3

 

4

5
Texture:

1) 1) For at sætte Paletten til Texture, skal du klikke på den sorte pil I farveboksen {4} (se paletteoversigten øverst på denne side). Her klikker du på Texturen og Texture er valgt. Skift texturen ved at klikke en enkelt gang I det farvede I enten {1} eller {4}. Se billede 5. Sådan ser paletten ud når du vælger Texture.

2) Her kan du nemt se navnet på den valgte Textur.

3) Du vælger hvilken Texture du ønsker ved at klikke på den farvede boks {4} en gang. Ved at klikke på pilen ud for den farvede gradient boks I popup boksen, kan  du vælge hvilket mønster du ønsker til din Texture.

4) Dette er nogen af de valg du har. Du kan selv lave flere.

5) Dette er resultatet når man vælger Bean Thing texturen.

1

2

3

4

5