1) KlikFile | New, Skriv Width: 150, Height: 50, Vælg Background Color: Hvid Image Type: 16 million Colors.

2) Sæt forgrund og baggrund som på billede 2. Klik i den hvide firkant på farvepaletten. I dialogboksen der kommer op vælger du fanebladet Gradient. Vælg her "foreground/ background og sæt indstillingerne som i billede 3.
Fyld i billedet med din spand "Flood fill tool"  Billede 4.

3) Tilføj et nyt layer ved at vælge Layers/ new raster layer. Kald layeret "Indsæt streg" og tryk ok.

1

2

3  


4) Gå i view| grid og sørg for den står til 10 pixels. (change grid, guides and snap proberties)

5) Vælg Preset Shape tool   Rectangle Sæt indstillinger som i billede 4. Sluk for baggrundsfarven i Material paletten. Billede 2.

6) Træk en rectangel rundt om de midterste 13X3 firkanter i nettet. Jeg har her farvet den rød så du kan se hvad jeg mener.

7) Højreklik på "Indsæt streg layeret" i layerpaletten og vælg "Dublicate". der kommer nu et layer nøjagtigt mage til det andet.


1 

2

 3

 4

5

6

8) Vælg dit selections værktøj og tryk CTRL+A. Nu vil hele dit billede blive selekteret. Klik en enkelt gang med musen i billedet og nu bliver selve den sorte firkant selekteret. 

9) Gå i Ajust| Negative Image. Nu bliver den sorte firkant hvid. Anbrig din musemarkør verselektionen og du kan se at markøren ændres til . Tryk og hol din shift tast nede men du trykker en enkelt gang på højre piletast og en gang på den nederste. Nu bliver firkanten rykket en pixel mod højre nederste højre hjørne. dette giver en 3D effekt.

10) På din layer palette vælger du Blend Mode til Soft Light. Det er der står  Normal. Se billede 2.

1

2

11) Vælg selektionsværktøjet og træk en rektangel rundt om Den sorte firkant i layeret, "indsæt streg". Antialias slået fra.
Gå i menuen "Selection" og vælg Load/Save. Her vælger du "Save to Alpha channel". Navngiv selectionen Metalknap. Nu har du en selektion du kan hente igen senere.

12) Klik på baggrundslayeret i layerpaletten. Nu skal du gøre området i selektionen mørkere. Gå i menuen Ajust| Brightness and contrast| gamma correction. Sæt her RGB til 0,65. Tryk CTRL+D for at fjerne selektionen.

13) Gør "Copy of Indsæt streg" til det aktive layer ved at klikke på det.
Tilføj et nyt layer og kald det tekst.

14) vælg tekstværktøjet og klik i dit billede. Når tekstboksen kommer frem, Sætter du indstillingerne som på billede 3. Nu skriver du "klik her".
Tryk CTRL+D for at fjerne markeringen.

15) Gem billedet og kald det Metalknap. Husk at det skal gemmes som pspimage.
Gem endnu et kopi (save as) men denne gang som jpg format.


2

3

4

16) De næste skridt vil vise dig hvordan du laver en Trykknap effect.

17) Gør baggrunds layeret aktivt ved at klikke på det. Gå i menuen "Selection" og vælg Load/Save selection. Her vælger du "Load from Alpha channel". Hent selectionen Metalknap.

18) Gå i menuen Effects| 3D effects| Cutout. Sæt indstillingene som i billede 2.

19) Gå i menuen Ajust| Brightness and contrast| gamma correction. Sæt her RGB til 0,70. Tryk CTRL+D for at fjerne selektionen.

20) Gør tekstlayeret aktivt ved at klikke på det. Vælg dit  Deform værktøj  Nu er Teksten markeret med en ramme med håndtag. Hold din Shift tast nede mens du trykker på din højre piletast 3-5 gange. Gentag med din "nedadgående" pil. Nu har du rykket din tekst lidt ned og til højre, det giver indtryk af at knappen bliver trykket ned.

21) Save As Metalknap02 i jpg format.
Roll over effekten laver du i din Webeditor.

1

2

3 4